Nijmegen

Wijkmagazine Neij West

Neij West

Als vrijwilliger ben ik vanaf zomer 2013 redacteur bij Neij West, het wijkmagazine voor de wijken Hees, Heseveld en Neerbosch-Oost. Deze wijken liggen in Nijmegen Nieuw-West. Dit wijkmagazine verschijnt zes keer per jaar. Ik schrijf over allerlei onderwerpen. De nadruk ligt meer op Heseveld, maar soms komen ook onderwerpen uit Hees aan bod. Daarnaast neem ik ook interviews af.

Inzet voor de wijk Heseveld (Nijmegen)

Heseveld

Vanaf november 2008 tot najaar 2011 was ik lid van het Bewonersoverleg Heseveld Projectgroep Portaal (BHPP) te Nijmegen.

Ik maakte deel uit van de werkgroep Woningverbetering en volgde de zaken in de werkgroepen Nieuwbouw en Woonomgeving. Wij hadden regelmatig overleg met woningcorporatie Portaal en af en toe ook met de gemeente Nijmegen.

Huurdersbelangenvereniging De Klink

Huurdersbelangenvereniging De Klink

Van 2010 tot en met 2012 was ik bestuurslid bij huurdersbelangenvereniging (HBV) de Klink. Vanaf juni 2010 was ik de secretaris binnen het bestuur. HBV de Klink vertegenwoordigt de 11.000 huurders van woningcorporatie Portaal Nijmegen. Deze woningcorporatie opereert landelijk met 5 regiobedrijven en bezit circa 52.000 woningen.