François Garasse

Le Rabelais Réformé (1620) du P. François Garasse, S.J (Scriptie)

Le Rabelais Réformé (1620) du P. François Garasse, S.J (Scriptie)

Mijn laatste studiejaar heb ik doorgebracht aan de universiteit van Tours (Frankrijk). Voor het vak Nieuwe Geschiedenis heb ik mijn afstudeerscriptie geschreven over een religieuze controverse tussen de jezuïet François Garasse en de destijds zeer bekende dominee Pierre du Moulin.