bewoners

Inzet voor de wijk Heseveld (Nijmegen)

Heseveld

Vanaf november 2008 tot najaar 2011 was ik lid van het Bewonersoverleg Heseveld Projectgroep Portaal (BHPP) te Nijmegen.

Ik maakte deel uit van de werkgroep Woningverbetering en volgde de zaken in de werkgroepen Nieuwbouw en Woonomgeving. Wij hadden regelmatig overleg met woningcorporatie Portaal en af en toe ook met de gemeente Nijmegen.