belangenbehartiging

Inzet voor de wijk Heseveld (Nijmegen)

Heseveld

Vanaf november 2008 tot najaar 2011 was ik lid van het Bewonersoverleg Heseveld Projectgroep Portaal (BHPP) te Nijmegen.

Ik maakte deel uit van de werkgroep Woningverbetering en volgde de zaken in de werkgroepen Nieuwbouw en Woonomgeving. Wij hadden regelmatig overleg met woningcorporatie Portaal en af en toe ook met de gemeente Nijmegen.

Huurdersbelangenvereniging De Klink

Huurdersbelangenvereniging De Klink

Van 2010 tot en met 2012 was ik bestuurslid bij huurdersbelangenvereniging (HBV) de Klink. Vanaf juni 2010 was ik de secretaris binnen het bestuur. HBV de Klink vertegenwoordigt de 11.000 huurders van woningcorporatie Portaal Nijmegen. Deze woningcorporatie opereert landelijk met 5 regiobedrijven en bezit circa 52.000 woningen.