Werklozenkrant

Werklozenkrant

Als vrijwilliger heb ik gedurende twee jaar (2009 – 2010) korte artikelen geschreven voor de Werklozenkrant over allerlei onderwerpen rond werk en inkomen.

Zo heb ik vier bijdragen geschreven over solliciteren en internet, waarin ik ook mijn eigen ervaringen heb verwerkt. Daarna verschenen vanaf zomer 2009 de meer politiek getinte artikelen over de gesubsidieerde arbeid, zowel op gemeentelijk als landelijk niveau; en de bezuinigingen op het minimabeleid. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 verscheen het onderwerp gesubsidieerde arbeid nog een keer, maar dan op gemeentelijk niveau. Nog voor de landelijke verkiezingen verscheen het artikel over de effecten van de ambtelijke bezuinigingsvoorstellen voor de minima. Mijn voorlaatste artikel ging over de plannen van de Nijmeegse coalitie met betrekking tot inkomen en armoedebeleid, reïntegratie en zorg & welzijn. Twee bijzondere artikelen vond ik die over de schoffelweigeraar Bennie Beck en het Taalmaatjesproject. Eigenlijk vond ik dit laatste artikel het interessantst.

Helaas is er in 2010, na 34 jaar, een einde gekomen aan de Werklozenkrant vanwege de intrekking van de subsidie door de gemeente Nijmegen.

Hieronder volgt een lijst van mijn artikelen voor de Werklozenkrant: