Inzet voor de wijk Heseveld (Nijmegen)

Heseveld

Vanaf november 2008 tot najaar 2011 was ik lid van het Bewonersoverleg Heseveld Projectgroep Portaal (BHPP) te Nijmegen.

Ik maakte deel uit van de werkgroep Woningverbetering en volgde de zaken in de werkgroepen Nieuwbouw en Woonomgeving. Wij hadden regelmatig overleg met woningcorporatie Portaal en af en toe ook met de gemeente Nijmegen.

Mijn grootste taak was het onderhouden van de website. Die heb ik grondig herzien en opnieuw gestructureerd. Ik heb er veel nieuw materiaal opgezet, zoals over de geschiedenis en architectuur van de wijk Heseveld; nieuwsberichten; links naar andere sites en documenten; en verslagen geschreven naar aanleiding van allerlei debatten en wijkbezoeken. Helaas is de website door allerlei problemen ter ziele gegaan.

Naast de belangenbehartiging van de huurders in de wijk Heseveld was ik in de periode 2010 – 2012 bestuurslid bij Huurdersbelangenvereniging (HBV) de Klink.

Vanaf 2011 zit ik in het wijkplatform Heseveld. Ik neem er, als bewoner van de Afrika- en Bouwmeesterbuurt, deel aan het regulier overleg tussen wijkbewoners en de gemeente.

Vanaf mei 2013 ben ik ook actief als redacteur bij het wijkmagazine Neij West dat in de wijken Hees, Heseveld en Neerbosch-Oost verschijnt. Dit wijkmagazine is een blad voor en door bewoners. Ik schrijf allerlei bijdragen die met onze wijk te maken hebben.