Haalbaarheidsstudie "Faster"

Haalbaarheidsstudie "Faster"

In 2004 ben ik, als documentalist, gevraagd om een bijdrage te leveren aan de haalbaarheidsstudie Faster. Deze studie had als doel om te onderzoeken hoe een toekomstig Europees netwerk van netwerken (documentatie-, informatie- en communicatietool) op het terrein van de ethiek  eruit zou kunnen zien.

Binnen een jaar bedacht ik concrete oplossingen hoe een dergelijk online digitaal Europees platform op het terrein van de ethiek eruit zou kunnen zien. Daarbij heb ik twee methoden onderzocht:

 1. De top-down methode, waarbij uitgegaan wordt van een centrale en hiërarchische organisatie
 2. De modulaire methode, waarbij uitgegaan wordt van een horizontale en open organisatie

 

Beide methoden zijn onderzocht volgens de sterkte/zwakte-analyse (SWOT-methode). Ik voerde toen een literatuurstudie uit en raadpleegde experts in binnen- en buitenland. Tevens verzorgde ik presentaties en heb ik enkele Engelstalige rapporten samengesteld, waarvan de aanbevelingen later zijn overgenomen tijdens een workshop in Brussel. Ik heb toen zelfstandig mijn werkzaamheden georganiseerd.

De volgende onderwerpen heb ik onderzocht:

 • diverse soorten van informatiebronnen en (zelf)publiceren (o.a. open access)
 • metadata-schema’s
 • diverse soorten databanken
 • kennissystemen (o.a. taxonomieën, thesauri, semantisch web en ontologieën)
 • automatische indexering en classificering
 • zoekmachines
 • protocollen en standaarden
 • rol van de gebruikers
 • digitale dienstverlening door bibliotheken