Bibliografieën over de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke artsen

Bibliografie Seksuele intimidatie en geweldservaring

Van 2009 tot en met 2013 werkte ik als documentalist voor het ‘VALUE’-project van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA). Een van mijn werkzaamheden was het samenstellen van thematische bibliografieën over de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke artsen.

Wijkmagazine Neij West

Neij West

Als vrijwilliger ben ik vanaf zomer 2013 redacteur bij Neij West, het wijkmagazine voor de wijken Hees, Heseveld en Neerbosch-Oost. Deze wijken liggen in Nijmegen Nieuw-West. Dit wijkmagazine verschijnt zes keer per jaar. Ik schrijf over allerlei onderwerpen. De nadruk ligt meer op Heseveld, maar soms komen ook onderwerpen uit Hees aan bod. Daarnaast neem ik ook interviews af.

Rondom oprichting en aanbesteding van de Venlose gasfabriek (1858 – 1862)

Venlose gasfabriek

Dit artikel is gebaseerd op een werkstuk dat ik tijdens de studie Geschiedenis, aan de Radboud Universiteit, heb geschreven. Het artikel beperkt zich tot de onderhandelingen over de oprichting en aanbesteding van een gasfabriek te Venlo. Centraal staan daarbij de jaren 1858 – 1862.

Le Rabelais Réformé (1620) du P. François Garasse, S.J (Scriptie)

Le Rabelais Réformé (1620) du P. François Garasse, S.J (Scriptie)

Mijn laatste studiejaar heb ik doorgebracht aan de universiteit van Tours (Frankrijk). Voor het vak Nieuwe Geschiedenis heb ik mijn afstudeerscriptie geschreven over een religieuze controverse tussen de jezuïet François Garasse en de destijds zeer bekende dominee Pierre du Moulin.

Inzet voor de wijk Heseveld (Nijmegen)

Heseveld

Vanaf november 2008 tot najaar 2011 was ik lid van het Bewonersoverleg Heseveld Projectgroep Portaal (BHPP) te Nijmegen.

Ik maakte deel uit van de werkgroep Woningverbetering en volgde de zaken in de werkgroepen Nieuwbouw en Woonomgeving. Wij hadden regelmatig overleg met woningcorporatie Portaal en af en toe ook met de gemeente Nijmegen.

Huurdersbelangenvereniging De Klink

Huurdersbelangenvereniging De Klink

Van 2010 tot en met 2012 was ik bestuurslid bij huurdersbelangenvereniging (HBV) de Klink. Vanaf juni 2010 was ik de secretaris binnen het bestuur. HBV de Klink vertegenwoordigt de 11.000 huurders van woningcorporatie Portaal Nijmegen. Deze woningcorporatie opereert landelijk met 5 regiobedrijven en bezit circa 52.000 woningen.